Ο ΓΑΜΟΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
αναγνωρίζω:

δίνω (σε κάποιον) μια αναγνώριση. Βλέπε επίσης αναγνώριση.

αναγνώριση:

κάτι που λέγεται ή γίνεται για να ενημερώσεις κάποιον άλλον ότι η δήλωσή του ή η ενέργειά του έχει σημειωθεί, κατανοηθεί και ληφθεί.

βοήθημα:

μια διαδικασία που μπορεί να γίνει για να ανακουφίσει μια παρούσα σωματική ενόχληση και να βοηθήσει ένα άτομο να ανακάμψει ταχύτερα από ένα ατύχημα, ασθένεια ή αναστάτωση.

βόλοι:

μικρά σκληρά μπαλάκια, συνήθως γυάλινα, που χρησιμοποιούνται σε παιδικά παιχνίδια. Εδώ χρησιμοποιείται χιουμοριστικά ως αναφορά με τη μεταφορική τους σημασία σαν η κοινή λογική, όπως στην αγγλική φράση έχασε τους βόλους του που σημαίνει ότι κάποιος έχει χάσει τα λογικά του.

γουίθχολντ:

μια ανείπωτη, μη δηλωμένη παραβίαση ενός κώδικα ηθών, με τον οποίο ένα άτομο έχει δεσμευτεί, μια όβερτ πράξη που έχει διαπράξει ένα άτομο, για την οποία δε μιλάει. Κάθε γουίθχολντ ακολουθεί μια όβερτ πράξη.

γραμμή επικοινωνίας:

η διαδρομή κατά μήκος της οποίας μία επικοινωνία μεταδίδεται από ένα άτομο σε ένα άλλο.

διαιωνίζω:

προκαλώ τη διάρκεια ή συνέχιση ενός πράγματος.

δυναμικό:

μια ώθηση προς επιβίωση που ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία· μια ώθηση προς ύπαρξη σ’ έναν τομέα της ζωής. Υπάρχουν οκτώ δυναμικά: το πρώτο δυναμικό, ο εαυτός, το δεύτερο, το σεξ και η οικογενειακή μονάδα, το τρίτο, οι ομάδες, το τέταρτο, η ανθρωπότητα, το πέμπτο, οι μορφές ζωής, το έκτο, το φυσικό σύμπαν, το έβδομο, πνευματικότητα και το όγδοο, το Ανώτατο Ον.

επικοινωνία:

μια ανταλλαγή ιδεών δια μέσου του χώρου μεταξύ δύο ατόμων.

καθυστέρηση επικοινωνίας:

το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που γίνεται μια ερώτηση έως τη στιγμή που δίνεται η απάντηση σ’ αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση από το άτομο που ρωτήθηκε.

κηλίδες από μελάνι:

μια ομάδα ακανόνιστων σχεδίων που γίνονται με κηλίδες από μελάνι πάνω σε χαρτί. Τα τεστ με κηλίδες από μελάνι χρησιμοποιούνται στην εξέταση της προσωπικότητας από ψυχολόγους, βάζοντας το άτομο να περιγράψει τι υποδεικνύει ή με τι μοιάζει η κάθε κηλίδα και μετά αναλύοντας τις απαντήσεις ώστε να ληφθούν στοιχεία που υποτίθεται θα εξακριβώσουν την προσωπικότητά του.

κύβους:

αναφορά στα ψυχολογικά τεστ που γίνονται κατά τα οποία ένα άτομο κάνει συγκεκριμένες ενέργειες με τους κύβους (που είναι συνήθως χρωματιστοί) και που υποτίθεται ότι αυτό υποδεικνύει την διανοητική του κατάσταση.

όβερτ πράξη:

μια επιζήμια πράξη ή μια παραβίαση ενός κώδικα ηθών μιας ομάδας. Η όβερτ πράξη δεν είναι απλώς το να βλάπτεις κάποιον ή κάτι, είναι μια πράξη παράλειψης ή διάπραξης που κάνει το μικρότερο καλό στο μικρότερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής, ή το μεγαλύτερο κακό στο μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ή τομέων της ζωής.

παρόντας χρόνος:

ο χρόνος που κυλάει τώρα και γίνεται παρελθόν τόσο γρήγορα όσο παρατηρείται. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται επίσης για το περιβάλλον που υφίσταται τώρα.

ποστιουλέιτ:

1. ένα συμπέρασμα, μια απόφαση ή λύση σχετικά με κάτι. 2. το να κάνεις κάτι να συμβεί ή να το δημιουργείς κάνοντας ένα ποστιουλέιτ σχετικά μ’ αυτό.

πρόσεσινγκ:

μια ειδική μορφή προσωπικής συμβούλευσης, μοναδική στη Σαηεντολογία, η οποία βοηθά ένα άτομο να δει τον εαυτό του και να αυξήσει την ικανότητα αντιμετώπισης του ίδιου, όσο και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Το πρόσεσινγκ είναι μια ακριβής, πλήρως κωδικοποιημένη δραστηριότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες.

Σαηεντολογία:

Σαηεντολογία είναι η εφαρμοσμένη θρησκεία που ασχολείται με τη μελέτη της γνώσης, η οποία μέσω της εφαρμογής της τεχνολογίας της μπορεί να επιφέρει επιθυμητές αλλαγές στις καταστάσεις της ζωής. Αναπτύχθηκε επί ένα τρίτο του αιώνα από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ. Ο όρος Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη scio (που σημαίνει «γνωρίζω», με την πληρέστερη έννοια της λέξης) και την ελληνική λέξη λόγος (μελέτη του). Η Σαηεντολογία ορίζεται περαιτέρω ως «η μελέτη του πνεύματος και η ενασχόληση μ’ αυτό σε σχέση με το ίδιο, τα σύμπαντα και την υπόλοιπη ζωή».

στοργή:

αγάπη, αρέσκεια ή οποιαδήποτε άλλη συναισθηματική διάθεση, ο βαθμός αρεσκείας. Ο βασικός ορισμός της στοργής είναι η θεώρηση της απόστασης, είτε είναι καλή είτε κακή.

τεχνολογία:

οι μέθοδοι εφαρμογής μιας τέχνης ή μιας επιστήμης, σε αντιδιαστολή με την απλή γνώση αυτής της επιστήμης ή τέχνης. Στη Σαηεντολογία, ο όρος τεχνολογίααναφέρεται στις μεθόδους εφαρμογής των αρχών της Σαηεντολογίας για την βελτίωση των λειτουργιών της διάνοιας και την αποκατάσταση των δυνατοτήτων του πνεύματος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Τρίτο Μέρος:

(αναφέρεται και ως τρίτος) κάποιος που, με ψευδείς αναφορές, δημιουργεί προβλήματα ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, ανάμεσα σε κάποιο άτομο και μια ομάδα ή ανάμεσα σε μια ομάδα και μια άλλη ομάδα.

χειραφέτηση:

η ενέργεια ή το πρόσες τού να καθιστάς κάποιον ελεύθερο από τους περιορισμούς.

ώντιτορ:

κάποιος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και έχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό για να εφαρμόσει το πρόσεσινγκ της Σαηεντολογίας σε άτομα για δικό τους όφελος. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική audire, «να ακούω». Bλέπε επίσης πρόσεσινγκ σε αυτό το γλωσσάριο.