ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

βαλβίδα:

οποιαδήποτε συσκευή ή αγωγός που ρυθμίζει τη ροή κάποιου υγρού ή αερίου. Για παράδειγμα, ένας αγωγός που διοχετεύει καύσιμα σε μια μηχανή θα είχε μία βαλβίδα η οποία θα ρύθμιζε την ποσότητα των καυσίμων που διοχετεύεται στη μηχανή.

βεβαίωση:

δήλωση ότι κάτι είναι αλήθεια, ειδικά μια επίσημη γραπτή δήλωση.

γραμμή επικοινωνίας:

η διαδρομή κατά μήκος της οποίας μία επικοινωνία μεταδίδεται από ένα άτομο σε ένα άλλο.

δικαίωμα (διέλευσης):

δικαίωμα ή προνόμιο που έχει παραχωρηθεί επίσημα σε άτομο ή εταιρεία από κάποια αρχή, όπως η κυβέρνηση.

Εξοπλισμός:

όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούνται, ή είναι απαραίτητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, έργο, ή σειρά εργασιών (διαχωρίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό.)

επίδομα κοινωνικής πρόνοιας:

αγαθά ή χρήματα που δίνονται από μια κρατική υπηρεσία σε ανθρώπους, λόγω ανάγκης ή φτώχειας.

επικοινωνία:

μια ανταλλαγή ιδεών δια μέσου του χώρου μεταξύ δύο ατόμων.

καπέλο:

λέξη στην αργκό που χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον τίτλο και τη δουλειά ενός πόστου σε κάποιον οργανισμό. Προέρχεται από το γεγονός ότι ο τύπος του καπέλου που φοράει κάποιος σε πολλά επαγγέλματα, όπως των σιδηροδρομικών, δηλώνει τι δουλειά κάνει. Για παράδειγμα, στο προσωπικό των τρένων υπάρχει ένας εισπράκτορας που φοράει ένα καπέλο εισπράκτορα – έχει ευθύνη για τους επιβάτες και συλλέγει τα εισιτήρια. Το να φορέσεις σε κάποιον το καπέλο του σημαίνει να τον εκπαιδεύσεις στις λειτουργίες και τις ειδικότητες της θέσης του, και όταν ένα άτομο είναι πλήρως εκπαιδευμένο για να τα κάνει αυτά λέμε ότι φοράει το καπέλο του

Κομμουνισμός:

η πολιτική θεωρία ή το πολιτικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο όλη η περιουσία και ο πλούτος ανήκει σε μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές θέσεις, σε όλα τα μέλη (εργάτες) της κοινότητας. Επιβάλλει εκτεταμένους αρνητικούς ελέγχους στις προσωπικές ελευθερίες και τα προνόμια και οι συλλογικές ανάγκες των μαζών υπερισχύουν των ατομικών δικαιωμάτων.

κύκλος-δράσης

είναι η σειρά ενεργειών μιας δράσης, όπου αυτή ξεκινά, συνεχίζεται για όσο χρειάζεται, και μετά ολοκληρώνεται όπως σχεδιάστηκε.

μετοχή:

ιδιοκτησία σε ανώνυμη εταιρεία ή εμπορική επιχείρηση το στην οποία κάποιος έχει αγοράσει μερίδια (ίσα μέρη στα οποία έχει διαιρεθεί η αξία μιας εταιρείας. Η μετοχή δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να μοιράζεται την ιδιοκτησία της εταιρείας και συνήθως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν οι μέτοχοι αμοιβή, να έχουν δικαίωμα ψήφου κλπ.

μηχανοδηγοί:

άτομα που χειρίζονται ή οδηγούν τρένα.

Ντούινγκνες

η εκτέλεση μιας ενέργειας ή η δραστηριότητα.

οντότητα:

η κατάσταση του να είσαι, ύπαρξη Με τον όρο μπίινγκνες εννοούμε επίσης την υιοθέτηση ή επιλογή μιας ταυτότητας. Την μπίινγκνες την παίρνει το ίδιο το άτομο ή του τη δίνουν ή καταφέρνει να την αποκτήσει. Παράδειγμα οντότητας θα ήταν το όνομα κάποιου ή το επάγγελμά του, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ατόμου, ο ρόλος του σε ένα παιχνίδι – κάθε ένα από αυτά, ή όλα αυτά μαζί θα μπορούσαν να ονομαστούν μπίινγκνες..

Οργανόγραμμα:

πίνακας που παρουσιάζει τις λειτουργίες, τα καθήκοντα, τις γραμμές επικοινωνιών, τη σειρά των ενεργειών και την ηγεσία ενός οργανισμού. Δείχνει το μοντέλο της οργάνωσης για την απόκτηση ενός προϊόντος.

Σοσιαλισμός:

ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο η παραγωγή και διανομή αγαθών ελέγχεται από την κυβέρνηση και όχι από μεμονωμένα άτομα.

σταθμάρχης:

άτομο που εκτελεί καθήκοντα σε σιδηροδρομικό σταθμό και είναι υπεύθυνος για επιβάτες ή φορτία.

στο έπακρο:

με το μέγιστο τρόπο, όσο περισσότερο γίνεται.

συνδικάτο:

ένας οργανισμός εργαζομένων που έχει σχηματιστεί για τη βελτίωση οικονομικών συνθηκών των μελών του· τα μέλη ενός συνδικάτου εκλέγουν ανώτερα μέλη που θα τους εκπροσωπήσουν σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση. Λέγεται και εργατικό συνδικάτο.

τέρμιναλ:

ένα άτομο, σημείο ή τοποθεσία που μπορεί να λάβει, να αναμεταδώσει ή να στείλει μια επικοινωνία. Ο όρος προέρχεται από το πεδίο των ηλεκτρονικών, όπου τέρμιναλ (ακροδέκτης) είναι ένα από τα δύο σταθερά σημεία μεταξύ των οποίων κινείται μια ροή ενέργειας. Ένα παράδειγμα είναι η μπαταρία του αυτοκινήτου που έχει συνδεδεμένα δύο τέρμιναλ (ακροδέκτες) όπου η ενέργεια ρέει από το ένα προς το άλλο. Στη Σαηεντολογία, δυο άνθρωποι που επικοινωνούν αποκαλούνται τέρμιναλ γιατί η επικοινωνία ρέει μεταξύ τους.

υπέστησαν διάφορα δεινά:

υπέστησαν βλάβη ή προσβλήθηκαν, έγιναν ευπαθείς ή ήταν εύκολο να υπερνικηθούν.