ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ